ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการกับเราค่ะ

ฝ่ายบริการและจองห้องพัก                           ติดต่อเรา 

โทรศัพท์ : 036-487849-50                              โรงแรม เจอาร์ดี รีสอร์ท 

มือถือ : 085-9368088                                    18/1 หมู่ 9 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160