ราคาห้องพัก

                                       ประเภทห้องพัก            ราคา/คืน/2 ท่าน

                                       ธรรมดาเตียงเดี่ยว           450

                                       ธรรมดาเตียงคู่                500